Är du intresserad av journalistik, politik och samhällsfrågor? 

 

Är din samhälls- och människosyn liberal? 

 

Då är det dags att söka Liberala Skrivarakademin.

 

Nu tar vi emot ansökningar för en ny termin av den liberala dagspressens spetsutbildning för blivande opinionsjournalister. 

Programmet leds av Liberala Nyhetsbyråns chefredaktör Malin Lernfelt och Tomas Izaias Englund, politisk redaktör inom Bonnier News Local.

Liberala skrivarakademin är en skribentutbildning med en inledande digital träff och tre fysiska helgträffar. Helgträffarna inleds på fredagsmorgonen och slutar söndag vid lunch. Programmet består bland annat av studiebesök på större och mindre redaktioner runt om i landet, besök hos viktiga samhällsaktörer, föreläsningar av några av branschens främsta profiler samt övningar som vässar dina färdigheter som skribent. Utöver helgaktiviteterna tillkommer skrivuppgifter med återkoppling mellan träffarna, samt en tre veckor lång praktik på en ledarredaktion. En av deltagarna kommer också att erbjudas anställning som trainee under ett halvår för att på allvar få prova på yrket som ledarskribent.

Målsättningen är att man efter fullgjort program ska vara fullt rustad för vikariat på ledarredaktion. Flera av de personer som tidigare gått Liberala Skrivarakademin arbetar i dag som ledarskribenter och politiska redaktörer eller med opinionsbildning på annat sätt.

Då programmet är yrkesförberedande och anpassat efter tidningarnas behov tillämpas vissa begränsningar vid urval. Du som söker bör inte vara förtroendevald politiker (engagemang i ungdoms- eller studentförbund utgör ej nödvändigtvis hinder). Du ska heller inte ha ett arbete som försvårar publiceringar i samband med praktiken, som planeras att ske under våren 2025.

De 6-8 deltagare som väljs ut faktureras en symbolisk avgift om 1 500 kr och får därefter fritt deltagande (resor, mat och boende). Bidrag utgår även för att täcka boendekostnad under praktik.

Helgträffarna äger rum 20-22 september, 15-17 november och 24-26 januari 2025. Deltagarna måste kunna närvara vid alla träffar.

Skicka din ansökan, bestående av ett personligt brev, CV samt två skrivprover till malin.lernfelt@lnb.se. Vi behöver din ansökan senast 10 maj.